Kinderdagverblijf Tante pollewop

Tarieven VVE

Kinderdagverblijf Tante Pollewop is geregistreerd als VVE-locatie. Dit betekent dat wij tijdens het peuterprogramma Sjanulke en dagopvang
Tante Pollewop Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) mogen aanbieden aan kinderen die een risico lopen een achterstand in de Nederlandse taal te ontwikkelen. Deze kinderen worden geïndiceerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

 

Bruto tarieven VVE voor tweeverdieners 2020 (recht op kinderopvangtoeslag)

 

Een vast maandbedrag waarbij u recht heeft op toeslag via de Wet Kinderopvang, achteraf gefactureerd.

 

Bedrag Duur
   
€ 326,80  10,5 uur per week
   

 

 

 

 

 

Handige weetjes:

 • de 10,5 uren worden opgedeeld in drie vaste dagdelen per week.
 • een combinatie met middagen bij Sjanulke is alleen beschikbaar voor de 3 jarige peuters.
 • via het contactformulier kunt u naar de mogelijkheden vragen.

 

Facturatie:

 • u ontvangt iedere maand achteraf een factuur.
 • er worden 48 weken per jaar in rekening gebracht.
 • het gemiddeld bruto uurtarief is € 8,17.
 • het bedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening, per de 12e van de maand, afgeboekt.
 • van bovenstaande bedragen krijgt u, afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte vergoed via de Wet Kinderopvang.
 • via www.toeslagen.nl kunt u het aanvraagformulier voor deze vergoeding downloaden. Via deze link kunt u een proefberekening maken. Zo worden uw netto tarieven concreet.

Bruto tarieven VVE éénverdieners 2020 (geen recht op kinderopvangtoeslag)

 

Een vast maandbedrag waarbij u gesubsidieerd wordt door de gemeente, achteraf gefactureerd.

 

Bedrag Duur
   
€ 24,16 10,5 uur per week
   

 

 

 

 

 

Handige weetjes:

 • ouders betalen bovenstaande gemaximeerde vergoeding. De rest wordt gecompenseerd door de gemeente, mits ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen.
 • de 10,5 uren worden opgedeeld in drie vaste dagdelen per week.
 • een combinatie met middagen bij Sjanulke is alleen beschikbaar voor de 3 jarige peuters.
 • via het contactformulier kunt u naar de mogelijkheden vragen.

 

Facturatie:

 • u ontvangt iedere maand achteraf een factuur.
 • er worden 40 weken per jaar in rekening gebracht.
 • het gemiddeld bruto uurtarief is € 0,69. Dit wordt gecompenseerd door de gemeente tot het gemiddelde reguliere bruto uurtarief van  € 8,41.
 • het bedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening, per de 12e van de maand, afgeboekt.