Kinderdagverblijf Tante pollewop

Tarieven Tante Pollewop

Bruto tarieven voor tweeverdieners 2020 (recht op kinderopvangtoeslag)

 

Een flexibel maandbedrag waarbij u recht heeft op toeslag via de Wet Kinderopvang, achteraf gefactureerd.

 

Handige weetjes:

 • het flexibel maandbedrag is per 1 januari 2021 gebaseerd op een uurtarief van € 8,50 
 • u betaalt alleen die uren dat uw kind daadwerkelijk aanwezig is, afgerond per heel uur. m.u.v.:
  • de contracturen indien u geen gebruik maakt van de afmeldingsregel, 48 uur van te voren tijdens werkdagen per mail wijzigingentantepollewop@hotmail.com.
  • de contracturen, indien u meer dan een uur afwijkt van de afgesproken breng- en haaltijd.
  • de onderbroken uurtjes wegens bezoekjes aan andere disciplines.
 • bij ziekte van uw kind worden de uren niet in rekening gebracht.
 • minimale afname is aaneengesloten 3 uur per dag.
 • bruto-uurtarief is all-in m.u.v. melk- en dieetvoeding.

 

Facturatie:

 • u ontvangt iedere maand achteraf een factuur.
 • het bedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening, per de 12e van de maand, afgeboekt.
 • van bovenstaande bedragen krijgt u, afhankelijk van uw inkomen, een groot gedeelte vergoed via de Wet Kinderopvang.
 • via www.toeslagen.nl kunt u het aanvraagformulier voor deze vergoeding downloaden. Via deze link kunt u een proefberekening maken. Zo worden uw netto tarieven concreet.
 • om kinderopvantoeslag te ontvangen heeft u een LKR-nummer nodig. Het LKR-nummer voor de dagopvang is: 166208061
 • mocht één van beide ouders onverhoopt werkloos raken, dan kunt u nog 6 maanden kinderopvangtoeslag ontvangen.

Bruto tarieven éénverdieners 2020 (geen recht op kinderopvangtoeslag)

 

Een vast maandbedrag waarbij u gesubsidieerd wordt door de gemeente, achteraf gefactureerd.

 

Bedrag Duur Dagdeel per week
     
€ 16,11 7 uur twee ochtenden

 

 

 

 

Handige weetjes:

 • dit peuterprogramma via gemeentelijke regeling duurt 40 schoolweken per jaar.
 • de openingstijden bij de keuze van twee ochtenden zijn 8:30 tot 12:00 uur.
 • om de peuters de regelmaat te bieden in onze leerrijke speelomgeving bezoeken zij 2 dagdelen per week de dagopvang.

 

Facturatie:

 • u ontvangt iedere maand achteraf een factuur.
 • er worden 40 weken per jaar in rekening gebracht.
 • het gemiddeld bruto uurtarief is € 8,41 gesubsidieerd door de gemeente.
 • het bedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening, per de 12e van de maand, afgeboekt.