Kinderdagverblijf Tante pollewop

Kwaliteit BSO

Flexibel, eigen & betrokken!

 

Kinderen en ouders staan bij ons centraal. Zij bepalen wat goede dienstverlening is, juist dát noemen wij kwaliteit. In een open sfeer is er contact tussen ouders en medewerkers.  

We werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening door het evalueren van processen. De werkwijze en afspraken worden vastgelegd in onderstaande documenten.

 

De GGD toetst jaarlijks in opdracht van de gemeente of we aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. In onderstaand document vindt u hun laatste bevindingen.