Kinderdagverblijf Tante pollewop

Oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. Yvonne Sevens, Jasmine Handring, Patricia Geraedts en Inge Gommans dragen er zorg voor dat de belangen zo goed mogelijk worden behartigd.


De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van Tante Pollewop. Zie hieronder de laatste notulen:

Notulen

Het is voor ons als kinderdagverblijf prettig om te weten wat er leeft bij ouders. Wat vinden ouders belangrijk? Wat zou er bij Kinderdagverblijf Tante Pollewop veranderd of verbeterd kunnen worden? Tevens zien wij het als een plicht om ouders van de oudercommissie als eerste op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. De oudercommissie heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. organisatorische, inhoudelijke en pedagogische aspecten.

Heeft u als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loopt u als ouder tegen bepaalde zaken aan, dan kunt u hiermee terecht bij de oudercommissie. Ook wanneer u interesse heeft om lid te worden of een keer een vergadering wilt bijwonen kan dit worden aangeven via oudercommissie@kdvtantepollewop.nl. De oudercommissie zal dan proberen om zo spoedig mogelijk te reageren.

Ouders